Office Center

Wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz wod-kan w zespole budynków Office Center w Opolu.