Serwis instalacji

Sprawne działanie instalacji i całych systemów wymaga stałego monitorowania pracy urządzeń i sieci. Wysokie kwalifikacje zawodowe członków całego zespołu oraz możliwości logistyczne zaplecza technicznego firmy, pozwalają nam oferować profesjonalny serwis techniczny instalacji, gwarantujący wysoką jakość i niezawodność świadczonych usług.

Współpraca serwisowa każdorazowo dopasowywana jest do indywidualnych potrzeb klientów np. do stanu i rodzajów instalacji, dostępnych terminów przeprowadzania prac serwisowych czy wyznaczonego czasu reakcji. Na usługi serwisowe mogą składać się m.in. następujące czynności:

  • określenie zakresu dot. konserwacji systemu
  • ustalenie czasu reakcji na interwencję i usunięcie awarii
  • wyznaczenie niestandardowych godzin pracy np. w godzinach nocnych lub dniach wolnych od pracy
  • szczegółowe przeglądy i konserwacje zainstalowanych systemów
  • możliwość wydłużenia okresów gwarancyjnych
  • utrzymanie zainstalowanych systemów w stałej sprawności eksploatacyjnej
  • usługi inwentaryzacyjne dot. zasobów serwisowanego systemu