Konserwacja systemów

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz sprawdzonemu zespołowi inżynierów zapewniamy specjalistyczny nadzór i 24h serwis techniczny, gotowy do usuwania nagłych awarii. Na co dzień oferujemy również przeprowadzanie planowych nadzorów i kontroli okresowych, szczególnie tych wynikających wprost z Prawa Budowlanego.

Obowiązujące przepisy – np. art. 62 Prawa Budowlanego Budowlane (Dz.U.2018.0.1202 t.j. – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane) nakładają na właścicieli budynków obowiązek okresowych przeglądów nieruchomości pod kątem ich stanu technicznego oraz bezpieczeństwa użytkowania. W tym zakresie oferujemy:

  • nadzory nad przeglądami i kontrole okresowe
  • utrzymanie urządzeń technicznych i instalacji w należytej sprawności
  • opracowanie i kontrolę harmonogramu prac konserwacyjnych
  • bieżącą konserwację urządzeń technicznych
  • współpracę ze specjalistycznymi serwisami sprzętu i instalacji
  • stałą gotowość do interwencji w przypadku awarii – 24h serwis techniczny