Instalacje elektryczne

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie projektowania i realizacji instalacji elektrycznych niskiego i średniego napięcia. Działamy na terenie całego kraju, dysponując zespołem doświadczonych inżynierów, legitymujących się wymaganymi uprawnieniami zawodowymi do projektowania i nadzoru robót. Zapewniamy wysoką jakość obsługi inwestycji popartą referencjami.

Projektujemy, wykonujemy i serwisujemy instalacje elektryczne, dbając o długoletnią i bezawaryjną eksploatację systemów. Posiadamy duże doświadczenie w planowaniu i wykonawstwie, szczególnie związanym z:

  • instalacjami wewnętrznymi 230/400V
  • pomiarami powykonawczymi i eksploatacyjnymi instalacji
  • instalacjami piorunochronnymi
  • montażem szynoprzewodów
  • montażem układów SZR
  • urządzeniami zasilania rezerwowego
  • sieciami napowietrznymi oraz kablowymi NN i SN
  • prefabrykacją rozdzielnic elektrycznych