Get Adobe Flash player

OBSŁUGA TECHNICZNA BUDYNKÓW I KONSERWACJA SYSTEMÓW

 


 

 

OBSŁUGA TECHNICZNA BUDYNKÓW i KONSERWACJA SYSTEMÓW


• prowadzenie niezbędnej dokumentacji technicznej, w szczególności Książki Obiektu zgodnie z art. 64 Ustawy - Prawo Budowlane
• nadzór nad przeglądami i kontrolami okresowymi zgodnie z art. 62 Ustawy - Prawo Budowlane
• utrzymanie budynków w należytym stanie technicznym
• utrzymanie w należytej sprawności urządzeń technicznych i instalacji
• opracowanie i kontrolę harmonogramu prac konserwacyjnych
• bieżącą konserwację urządzeń technicznych
• bieżący nadzór nad pracą instalacji
• wymianę części i elementów zużywających się w trakcie eksploatacji
• przeglądy instalacji i uruchomienie urządzeń przed okresem zimowym
• utrzymanie w czystości urządzeń technicznych
• współpracę ze specjalistycznymi serwisami sprzętu i instalacji
• stałą gotowość do interwencji w przypadkach awarii - SERWIS TECHNICZNY - 24 GODZINY NA DOBĘ
• działania zmierzające do obniżenia kosztów eksploatacyjnych budynków
• specjalistyczny nadzór pracowników branżowych nad wykonywaniem prac konserwacyjnych, naprawczych i remontowych
• nadzór nad innymi fi rmami wykonującymi prace techniczne
• drobne prace budowlane
• inne prace zlecone przez właściciela budynku

 • park01.jpg
 • cctv04.jpg
 • ele02.jpg
 • ppoz02.jpg
 • ele07.jpg
 • ppoz01.jpg
 • klima08.jpg
 • klima07.jpg
 • win01.jpg
 • ppoz03.jpg
 • park02.jpg
 • ppoz04.jpg
 • klima03.jpg
 • cctv01.jpg
 • ele05.jpg
 • klima01.jpg
 • ele01.jpg
 • cctv03.jpg
 • oddym01.jpg
 • cctv02.jpg