Get Adobe Flash player

OBSŁUGA TECHNICZNA BUDYNKÓW I KONSERWACJA SYSTEMÓW

 


 

 

OBSŁUGA TECHNICZNA BUDYNKÓW i KONSERWACJA SYSTEMÓW


? prowadzenie niezbędnej dokumentacji technicznej, w szczególności Książki Obiektu zgodnie z art. 64 Ustawy - Prawo Budowlane
? nadzór nad przeglądami i kontrolami okresowymi zgodnie z art. 62 Ustawy - Prawo Budowlane
? utrzymanie budynków w należytym stanie technicznym
? utrzymanie w należytej sprawności urządzeń technicznych i instalacji
? opracowanie i kontrolę harmonogramu prac konserwacyjnych
? bieżącą konserwację urządzeń technicznych
? bieżący nadzór nad pracą instalacji
? wymianę części i elementów zużywających się w trakcie eksploatacji
? przeglądy instalacji i uruchomienie urządzeń przed okresem zimowym
? utrzymanie w czystości urządzeń technicznych
? współpracę ze specjalistycznymi serwisami sprzętu i instalacji
? stałą gotowość do interwencji w przypadkach awarii - SERWIS TECHNICZNY - 24 GODZINY NA DOBĘ
? działania zmierzające do obniżenia kosztów eksploatacyjnych budynków
? specjalistyczny nadzór pracowników branżowych nad wykonywaniem prac konserwacyjnych, naprawczych i remontowych
? nadzór nad innymi fi rmami wykonującymi prace techniczne
? drobne prace budowlane
? inne prace zlecone przez właściciela budynku

 • ele05.jpg
 • ele02.jpg
 • ppoz03.jpg
 • oddym01.jpg
 • klima02.jpg
 • cctv03.jpg
 • klima03.jpg
 • klima07.jpg
 • cctv02.jpg
 • win01.jpg
 • park01.jpg
 • park02.jpg
 • cctv04.jpg
 • klima04.jpg
 • klima08.jpg
 • ele03.jpg
 • ppoz02.jpg
 • cctv01.jpg
 • ele01.jpg
 • ppoz04.jpg